Dê đen, dê trắng và chiều mưa

Cũng đã lâu kể từ ngày tổ tiên dê trắng cụ và dê đen cụ (!cấm nói lái!) té xuống sống khi qua cầu. Giờ đây con cháu của hai cụ cũng đã đông đúc, việc đi lại kẹt nẹt rất chi là khổ, có nguy cơ xảy ra nhiều tai nạn tương tự cha ông. Thế nên hội đồng dê mới cho xây dựng nhiều đường sá hơn, dê đen có đường dê đen, dê trắng có đường dê trắng, chỗ nào 2 dê cắt nhau thì cho thêm cái đèn chớp nhá làm hiệu. Chuyện đi lại của các dê từ đó xem ra cũng ổn thỏa.

 Chuyện sẽ vẫn cứ ổn thỏa nếu như chỗ các dê sinh sống không mưa nhiều quá, mưa mỗi trận gì mà đến vài chục đến cả trăm mi li sờ lít, ngập lụt cả đường sá; làm các dê đầu ngành cứ phải lên ti vi, báo chí phân bua đến là tội. Do ngập, con đường rộng cả chục thước nay chỉ còn vài thước để các dê rì rì chen nhau mà đi.

 Đường hẹp là phải đi chậm. Dê trắng đã đi chậm lại qua ngã 4. Ngã 4 thì có đèn lúc đỏ lúc xanh. Đèn vừa xanh thì đi qua bên kia, nhưng tới lúc đỏ dê trắng cũng chưa tới nơi. Dê đen bên này, thấy đám dê trắng còn vướng lại, cũng lại xông lên, vì dù gì bên mình đèn xanh rồi, mình có quyền chứ.

 Thế là dồn cục.

 Những dê trắng đi sau thấy con đi trước cứ đứng 1 chỗ, lập tức đầu óc nhanh nhẹn của loài dê mách bảo chúng biết ở trước có kẹt đường, hoặc là sắp kẹt đường. Thế là lũ lượt chúng lấn ra ngoài vạch quy định, ào ào xông lên tìm kẽ hở. Than ôi!!! Dê trắng thông minh nhưng dê đen cũng đâu kém. Bên này chúng cũng đã rục rịch án ngữ phần đường ngoài vạch cả rồi.

Thế là kẹt đường thiệt.

Hoài Văn - Cuộc Sống - Kẹt xe

 Thế là nhiều con mắt bắn đạn vào nhau tóe lửa, khói phun phùn phụt. Lũ chúng dê hít khói hùng hục nhưng quyết không lùi bước. Lùi bước để chúng nó tranh mất đường à? Để chúng dê kia chửi vào mặt là ngu à? Không! Dù có hít khói đến chết, dê ta cũng quyết nhích lên; nhích không lên thì quyết đứng im một chỗ, quyết không cho đằng kia nhích lên.

 Lách ra khỏi đàn dê để tấp vào quán nước ven đường, thằng viết bài này vừa ung dung thưởng thức món nước mát lạnh vừa mỉa: “đúng là ngu như dê!”. Thôi thì chờ các dê vàng tới giải quyết rồi mình hẵn về nhà vậy.

Hoài Văn

Tp.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s