Quyền lực đích thực (the Art of Power) – Thích Nhất Hạnh C.2

Lưu ý: đây chỉ là những gì tôi tóm lược sau khi đọc cuốn Quyền lực đích thực (bản dịch tiếng Việt của the Art of Power), một cuốn sách đậm triết lý đạo Phật.

Xem: chương 1; chương 3: chương 4; chương 5chương 6chương 7+8chương 9


Hai: nghệ thuật sử dụng quyền lực

Nếu thực tập tốt được năm sức mạnh: tín, tấn, niệm, định, tuệ thì đương nhiên ta sẽ tạo được một thứ quyền lực khác: quyền lực lãnh đạo. Bởi vì thiên hạ sẽ tìm đến xin lời khuyên và nương tựa nơi ta.

Một vị lãnh đạo cần phải có ba đức: Đoạn đức, Ân đức và Trí đức.

Đoạn đức, nghĩa là buông xả,buông xả sân hận, tham dục, và vô minh. Biết buông xảthif được giải thoát, thân tâm được nhẹ nhàng. Khi gặp một người biết buông xả, tự do, không còn tham, sân, si ràng buộc, chúng ta sinh lòng kính trọng và tin theo.

Một nhà lãnh đạo giỏi cần phải có Ân đức, nghĩa là tâm từ bi. Đó là khả năng dịu dàng, tha thứ, chấp nhận và ôm ấp người khác với tình thương. Quyền lực áp đặt không thể khuất phục người dưới mà còn làm thêm xa cách. Chỉ có sự quan tâm, lo lắng, thương mến mới chuyển đổi được tâm người mà minh muốn giúp. Người thiếu tâm từ bi, trong tâm lúc nào cũng bực bội, giận dữ; chẳng ai muốn đến gần. Người có tâm từ bi sẽ không bao giờ lạm dụng thứ quyền lực dựa trên tiền bạc, danh vọng và địa vị xã hội.

Trí đức, tức là tuệ giác. Kiến thức, bằng cấp không phải là tuệ giác. Tuệ giác là kết quả của khả năng nhìn sâu. Một nahf lãnh đạo đích thực là người có tuệ giác để chi cho ta con đường thoát khổ. Tuệ giác giúp ta dễ dàng giải quyết những khó khăn, xung đột, mâu thuẫn. Đức tính thứ ba này là khả năng nhìn sâu để đạt tới tuệ giác, để có thể giải quyết khó khăn và giúp đỡ người khác.

Nếu không thực tập năm nguồn sức mạnh (Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ) và ba đức tính (Đoạn đức, Ân đức và Trí đức) thì quyền lực trong tay chỉ gây tác hại cho chính bản thân, bởi sẽ luôn có nguy cơ bị quyền lực lôi cuốn và trở thành lạm dụng quyền lực.

Nhiều người hận cha hận mẹ vì cha mẹ đã sử dụng sai lạc uy quyền. Nếu có tranh chấp giữa cha mẹ và con cái thì không thể nào công bằng được vì cha mẹ có quyền hơn.

Một vị tổng thống mà chỉ dựa vào quyền lực chính trị, ông ta sẽ khó có thể đem lại hòa giải, hòa bình và hạnh phúc cho người dân nước mình và người dân các nước khác.

Triết gia Jean Jacques Rousseau đã viết: “Người mạnh nhất không bao giờ đủ mạnh đễ mãi mãi ở vị trí lãnh đạo, trừ khi người ấy biết chuyển đổi sức mạnh thành lẽ phải và chuyển đổi sự khuất phục thành bổn phận.”

Nếu ta tấn công người khác thì họ sẽ tìm cách tấn công lại, không thể tấn công chính thức thì họ tấn công không chính thức. Sử dụng quyền lực sai lầm là nguyên nhân đầu tiên gây nên bao nhiêu đau khổ. Đường lối sử dụng quyền lực không phải là vấn đề tâm linh mà là chuyện sống chết của cả một quốc gia.

Vào thời Bụt có một thầy tên là Bhaddiya, nguyên là một viên quan cao cấp của vương quốc Sakya. Một hôm, đang ngồi thiên, Bhaddiya bỗng thốt lên “Ôi, hạnh phúc của tôi!” ba lần. Bụt biết về chuyện đó, gọi Bhaddiya đến hỏi lý do. Bhaddiya trả lời: “Kính bạch Thế tôn, khi con còn tại chức con có rất nhiều quyền hành và tiền bạc. Con có những đội quân hộ vệ. Con muốn mua gì cũng được. Nhưng con không được hạnh phúc vì con luôn sợ hãi. Con là nạn nhân của ganh tị, sợ sệt, ghét bỏ và tham lam. Bây giờ thì con không còn lo sợ hay phiền não nữa. Con không có gì để mất, không sợ bị ai ám hại, không cần binh sĩ bảo vệ. Chưa bao giờ con được tự do và bình an như thế. Vì hạnh phúc quá nên con đã thốt lên như vậy. Con xin sám hối vì đã quấy rầy đại chúng.”

Xem: chương 1chương 3chương 4chương 5chương 6chương 7+8chương 9

Advertisements

One thought on “Quyền lực đích thực (the Art of Power) – Thích Nhất Hạnh C.2

  1. Pingback: Quyền lực đích thực (the Art of Power) – Thích Nhất Hạnh C.1 « Hoài Văn's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s